<< Vorige - Volgende >>


NK16: door DB Brecht


OosterlingNK16: door DB Brecht
Het graf van pa
 
 
Onwennig zaten ze aan het tafeltje in zijn geliefde stamkroeg. Zijn vijf zussen en hij.
Ze hadden elkaar jaren niet gezien.
 
“Nou Joop, ik hoop dat er echt iets aan de hand is”, zei zijn oudste zus, terwijl ze driftig haar boodschappentas opvouwde.
 
Hij nam een slok van zijn jonge jenever en begon:
“Ik dacht van de week: ik ga even naar het graf van pa. Ik meende me te herinneren dat hij onder die grote conifeer links van de ingang lag, maar daar kon ik hem niet vinden.”
 
Er viel een diepe stilte. Na de begrafenis, vijftien jaar geleden, had niemand het graf meer bezocht.
De dames nipten aan hun koffie.
 
Zijn oudste zus keek geërgerd. “Ma heeft die plek voor vijftig jaar vastgelegd. Je hebt vast niet goed gekeken, Joop.”
 
“Jazeker wel, ik heb Zorgvliet nog gebeld. Ze konden zijn naam niet vinden. Hij ligt daar echt niet!”
      
Zijn jongste zus begon te huilen.
“Wat vreselijk, het is ma’s grootste wens om naast pa te liggen.”
 
Er ontstond een discussie aan het tafeltje.
“Joop, jij gelooft die begrafenislui toch niet zomaar?”
“Of jij daar sjoege van hebt, Dora!”
“Ik heb anders helemaal geen conifeer bij pa’s graf gezien.”
“Da’s logisch, jij ziet ook nooit wat!”
 
“Maak je niet te sappel, ik weet nog precies waar pa ligt. Ik ga morgen wel even kijken.”
 
Het gordijn bij de deur zwaaide open.
Zijn jongere broer kwam binnen.
 
“Dag lieverds.
Zo-o, allemaal gezellig samen in de kroeg?
Jullie zijn er vroeg bij!
 
Ik vernam van Joop al iets over het graf van pa. Nou……dat is vijf jaar geleden geruimd.”
 
Hij keek triomfantelijk. 
 
“Wisten jullie dat niet? Ma heeft destijds het contract niet verlengd. Ze wilde absoluut niet naast die klerelijer begraven worden!”
 
 
DB Brecht

295
...